เมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของพม่า

วันแรกเริ่มต้นด้วยเที่ยวบินไทยแอร์เอเชียโดยตรงจากกรุงเทพฯไปยังเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของพม่า หลังจากเดินทางมาถึงกลุ่มนี้ได้ขึ้นเรือส่วนตัวขึ้นฝั่งแม่น้ำอิระวดีไปยัง Mingun โดยไปที่ทิวทัศน์ที่สวยงามตามแนวแม่น้ำ กลุ่มนี้ได้ไปเยี่ยมชม Mingun Paya ซึ่งเป็นเจดีย์อนุสาวรีย์ที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีเจตนาให้เป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในโลกเจดีย์

ซึ่งเป็นกระดิ่งสีบรอนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากเดินทางกลับเมืองไปไต่ขึ้นเขามั ณ ฑลฮิลล์ให้ทัศนียภาพอันงดงามของมั ณ ฑะเลย์ เพื่อสังเกตพิธีกรรมตอนเช้าตรู่เพื่อล้างหน้าพระพุทธเจ้ามหามุนีที่วัดมหาธาตุฯ วัดเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีพ. ศ. 2531 ซึ่งเริ่มขึ้นทุกวันเวลา 4.00 น. และกินเวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมง จากนั้นกลุ่มเดินทางไป Mahagandayon อารามที่มีชื่อเสียงใน Amarapura ทางตอนใต้ของมั ณ ฑะเลย์เพื่อเฝ้าติดตามพระสงฆ์เกือบ 2,000 แห่งเพื่อจัดพิธีทานอาหารกลางวันและเดินต่อไปยังสะพาน U Bein Wooden Bridge ที่อยู่ใกล้เคียงอายุ 235 ปี ต่อไปนี้กลุ่มหยุดที่เจดีย์ Kuthodaw ที่มีหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาราม Shwenandal อารามและอาราม Golden Palace ที่มีเศษของสิ่งที่เป็นพาร์ทเมนต์พระราชวงศ์เก่าของ Mandalay Palace