ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้คำแถลงผิดที่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน

องนายกรัฐมนตรีพัชรินทร์จันทงได้สั่งให้สำนักงานกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเข้าตรวจสอบความคิดเห็นของนายศรีสุวรรณยายต์เกี่ยวกับแผนของกระทรวงกลาโหมที่จะซื้อดาวเทียมของทหารและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้คำแถลงผิดที่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน นายศรีสุวรรณได้ออกแถลงการณ์ต่อต้านโครงการดาวเทียมใหม่ของกระทรวงกลาโหม

กล่าวหารัฐบาลพยายามที่จะก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 91.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาโครงการจัดหาดาวเทียม กล่าวว่าคณะมนตรีกลาโหมได้อนุมัติข้อเสนอของกระทรวงกลาโหมเพื่อร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านอวกาศเพื่อป้องกันประเทศในปี 2018-2027 เพื่อปูทางสำหรับการซื้อดาวเทียม 112 Theia
ศรีสุพรรณคิดว่ากล้องของดาวเทียมเหล่านี้สามารถสอดแนมคนได้ซึ่งถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของพวกเขา