ขนส่งบังคับใช้ ไม่สวมหมวกกันน็อคห้ามเข้า

กรมขนส่งทางบก ออกประกาศกำหนดพื้นที่ภายในขนส่งฯ ทั่วประเทศเป็นเขต “สวมหมวกกันน็อค” บังคับ 40 ล้านคนบนถนนปลอดภัย ถ้าผู้ขับขี่และคนซ้อนท้ายไม่สวมห้ามเข้า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ออกประกาศกำหนดเขตพื้นที่ภายในกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเป็น “เขตสวมหมวกนิรภัย” (หมวกกันน็อค) 100% นั่นหมายความว่า หากไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนท้าย…ห้ามเข้า

มาตรการนี้ แม้ไม่ได้สั่งจับปรับเพราะเป็นเรื่องของตำรวจ แต่ ขบ.ใช้วิธีการรณรงค์เชิงป้องกันอุบัติเหตุบนถนนหลวงด้วยการจัดสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ (จยย.) หรือที่เราเรียกกันว่า “รถมอเตอร์ไซด์” สำหรับผู้ที่ไม่สวม “หมวกนิรภัย” เข้าติดต่อราชการ “กรมการขนส่งทางบก พร้อมนำร่องเป็นองค์กรแห่งความปลอดภัย ด้วยการประกาศเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย100% พร้อมให้เจ้าหน้าที่บุคลากรภายในหน่วยงานของกรมฯ เป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชนที่ขับขี่รถ จยย.เข้ามาติดต่อราชการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนและลดการสูญเสียชีวิตประชาชน ร่วมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้มีวินัยการขับขี่ ปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง” นายสนิท พรหมวงษ์” อธิบดี ขบ. ประกาศลั่นถึงการนำร่องเป็นองค์กรแห่งความปลอดภัยในครั้งนี้ ขณะที่ นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดี ขบ. บอกแนวทางปฎิบัติว่าทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศได้เตรียมพื้นที่จอดรถ จยย.ให้ผู้ที่มาติดต่อราชการทั้งคนขับและผู้โดยสาร หากไม่สวม “หมวกนิรภัย” ได้จอดรถแล้วเดินเข้าไปติดต่อธุระภายในสำนักงานขนส่ง จะไม่มีผู้ขับขี่รถ จยย.ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขับขี่รถไปยังสถานที่ต่างๆ ในสำนักงานขนส่งได้เหมือนแต่ก่อน ได้กำชับเจ้าหน้าที่และรปภ.แนะนำด้วยความสุภาพ สำหรับการจัดพื้นที่จอดรถให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ แต่คาดว่าจะรองรับได้เพียงพอ ขณะเดียวกันได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเผยแพร่คลิปประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ให้ประชาชนเกิดการรับรู้อย่างทั่วถึง เข้าใจและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth